Phân phối lưu thông

JINSUNG ENG VLNA 는 고객님의 개발을 기본으로 하여 산업,공업에 필요한 전반적인 제품 을 유통하며 ,특히 고객께서 원하시는 모든 제품을 

개발,제조,유통 하고 합리적인 단가, 최고의 품질,정확한 납기 을 유지 하여 고객만족 에 최선을 다하고 있습니다.

 

유통제품      

JINSUNG ENG VLNA 는 고객님의 개발을 기본으로 하여 EP PACKING,PELLET,COVER PACKING ,절삭 가공품,

포장 렙,방습제,라벨(스티커),일반 치 공구,기타 소모품,사무용품(문구 및 집기 류), 사무용가구, 프레스 제품,

조립 (ASSY,ASM) ,그 외 고객께서 원하시는 제품을 유통합니다.

 

유통제품 보기

EP PACKING

PELLET

COVER PACKING

절삭 가공품

포장 렙,방습제,

라벨(스티커)

일반 치 공구,

 소모품

사무 용품,

   가구

프레스 제품

 조립

ASSY,ASM

  

 • Tên đối tác - khách hàng 1
 • Tên đối tác - khách hàng 1
 • Tên đối tác - khách hàng 1
 • Tên đối tác - khách hàng 1
 • Tên đối tác - khách hàng 1
 • Tên đối tác - khách hàng 1
 • Tên đối tác - khách hàng 1
 • Tên đối tác - khách hàng 1
 • Tên đối tác - khách hàng 1
Hỗ trợ Online
Khách truy cập
 • Hôm nay: 20
 • Hôm qua: 161
 • Tuần này: 20
 • Tuần trước: 479
 • Tháng này: 3711
 • Tháng trước: 373
 • Lượt truy cập: 20756